Wczytuję dane...
Obowiązek Informacyjny - RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ART. 13 i 14 RODO)

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Handlowa „OLA” Dariusz Wrona,
z siedzibą w Opocznie (26-300 Opoczno), przy ulicy Marii Konopnickiej 4, posługująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 768-125-20-53.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz napisać do nas na adres e-mail: obuwieola@gmail.com lub napisać na adres F.H. „OLA” Dariusz Wrona, ul. Marii Konopnickiej 4, 26-300 Opoczno.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie. Mogłeś nam je podać podczas zakładania konta w sklepie internetowym lub później – w związku z transakcjami, których z nami dokonywałeś.

Podanie danych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub np. ze względu na obowiązki rachunkowe lub podatkowe.

Jakie są skutki niepodania danych osobowych?

W zależności od celu, w jakim dane są podawane może to być:

 • Brak możliwości zarejestrowania w sklepie;
 • Brak możliwości korzystania z usług sklepu;
 • Brak możliwości dokonania zakupów w sklepie;
 • Brak możliwości otrzymywaniu informacji o promocjach lub ofertach specjalnych sklepu;
 • Brak możliwości zrealizowania określonych uprawnień (np. niemożność wystawienia Faktury VAT bez podania ustawowo wymaganych danych)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą,
w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu, w tym dokonywania transakcji i realizacji płatności za nie.
 • realizacji Twoich zamówień, w tym dostarczenia Ci zamówionego towaru w określony sposób.
 • świadczenia usług przez nas oferowanych
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności w sklepie;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Ci świadczymy, oraz bezpieczeństwa zamówień przez nas realizowanych.
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych do nas w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • marketingu bezpośredniego oferowanych usług;
 • przesyłania newslettera;
 • udziału w organizowanych przez nas konkursach i programach lojalnościowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane, są nimi:

 • Podmioty realizujące dostawę towarów
 • Dostawcy (operatorzy) płatności
 • Biuro księgowe
 • Podmiot ułatwiający optymalizację sklepu internetowego
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • Dostawca usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego
 • Portale społecznościowe

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną,
a zatem do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron;
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najwcześniej.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

·         Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim
o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

·         Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie

·         Prawo do sprostowania – na tej podstawie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

·         Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

·         Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydajemy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jak i tego innego podmiotu;

·         Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

·         Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może
w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie;

·         Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

·         Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, celem m.in. przedstawiania Ci w pierwszej kolejności ofert mogących wzbudzić Twoje zainteresowanie.